Himmelumerdyk 2F
8721GT Warns
0514-59 33 80
info@fysiotherapiewarns.nl

Vergoeding.

De praktijk Fysiotherapie, Training en Coaching Warns heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland.

Fysiotherapie wordt door uw zorgverzekeraar deels uit de basisverzekering- en deels uit de aanvullende verzekering vergoed.

U kunt vooraf bij uw zorgverzekeraar nagaan of deze een contract heeft met mijn praktijk. Indien dit niet zo is krijgt u een rekening die u zelf dient te betalen. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan mogelijk niets- of maar een deel vergoed.

Bij acute aandoeningen wordt fysiotherapie, indien u zich aanvullend heeft verzekerd, vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Het aantal zittingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van de grootte het aanvullende pakket dat u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Raadpleeg daarom altijd eerst uw ziektekostenpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Bij aandoeningen volgens de chronische lijst (lijst Borst) worden de eerste 20 zittingen vanuit de aanvullende verzekering betaald. (uiteraard alleen wanneer u aanvullend en voldoende verzekerd bent).
Vanaf de 21e zitting wordt fysiotherapie vervolgens vergoed vanuit de basisverzekering.

U bent te alle tijden zelf verantwoordelijk voor het beheer van het aantal zittingen fysiotherapie en het controleren van uw verzekeringsgegevens.

Ik heb namelijk geen inzicht in het al gebruikte deel van uw budget voor paramedische hulp.