Himmelumerdyk 2F
8721GT Warns
0514-59 33 80
info@fysiotherapiewarns.nl

De eerste afspraak:

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak;

Als u zonder verwijzing van een arts komt vindt er eerst een screening plaats. Tijdens de screening kijk ik samen met u of fysiotherapie de juiste hulp voor u is. Indien er reden zijn waarom ik u niet kan helpen, verwijs ik u terug naar uw huisarts of naar een collega die u beter kan helpen.

Als u bij mij aan het juiste adres bent vindt er een intake- en onderzoek plaats waarbij ik dieper op uw klachten in ga en wordt u ook lichamelijk onderzocht.
Tijdens de intake wordt niet alleen naar uw klacht gekeken maar kijk ik ook of er relaties zijn met werk, sport of andere factoren. Aan de hand hiervan wordt samen met u een behandelplan opgesteld en een vervolg afspraak gemaakt.

Let op!
In de praktijk Fysiotherapie, Training en Coaching Warns worden in dit verband (intake, onderzoek en behandeling) diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen. Daarnaast is dit nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling richting uw zorgverzekeraar of naar u persoonlijk.

Fysiotherapie, Training en Coaching Warns is volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Paul Kromhout van Fysiotherapie, Training en Coaching heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Zie privacyverklaring!